Salvem Can Girona
Comissión de Seguimiento

Qui NO som


NO
som radicals de carrer: Demanem informació, transparència, i diàleg. Les decisions es prenen en Assemblea.

SI som radicals de diccionari: Radical: de "arrel", etimològicament prové del llatí radix - "arrel" -; o de "base", que afecta l'essència o als fonaments, al més profund.

SI volem que es reactivi Can Girona: Tots li tenim un apreci especial i volem que torni a tenir vida. Les diferències d'opinió arriben a les formes en què s'està duent a terme fins ara i en els plans ocultats.

NO s'ha denunciat a l'Ajuntament de Santa Maria de Martorelles: s'han denunciat uns fets i demandat responsabilitats, sense acusar a ningú, la investigació no és responsabilitat nostra, està en mans de la justícia que és imparcial.

NO podem fer res: com que no de moment gràcies a la pressió de Salvem Can Girona i de la població i usuaris del parc es van aturar els treballs de tala i s'han controlat els treballs. Encara falta molta feina per fer. 


NO som una secta: no hi ha cap religió ni filosofia darrere de Salvem Can Girona ni del Comitè de Seguiment de Can Girona. Demanem que es tinguin en compte la diversitat d'opinions i es conjuminen per formar un projecte del poble per al poble (inclosos visitants del Parc i pobles circumdants).

NO som un grup polític: som molts els que volem donar la nostra opinió i assegurar un bon funcionament i continuïtat per sobre de creences polítiques.

NO som quatre ecologistes: Vam començar sent pocs veïns del carrer Can Girona i rodalies, i ara arribem a altres països ja que gent de moltes parts té records d'aquest lloc i vol que es respectin.

NO ens uneix una filosofia, forma de vida o creença religiosa, ens uneix que es tingui en compte l'opinió del poble i usuaris el Parc de la Serralada Litoral.


NO
somos radicales de calle: Pedimos información, transparencia, y diálogo. Las decisiones se toman en Asamblea.

SI somos radicales de diccionario: Radical: de "raíz", etimológicamente proviene del latín radix -"raíz"-; o de "base", que afecta a la esencia o a los fundamentos, a lo más profundo.

SI queremos que se reactive Can Girona: Todos le tenemos un aprecio especial y queremos que vuelva a tener vida. Las diferencias de opinión llegan en las formas en que se está llevando a cabo hasta ahora y en los Planes ocultados.

NO se ha denunciado al Ayuntamiento de Santa Maria de Martorelles: se han denunciado unos hechos y demandado responsabilidades, sin acusar a nadie, la investigación no corre de nuestra cuenta, está en manos de la justicia que es imparcial.

NO podemos hacer nada: cómo que no??? de momento gracias a la presión de Salvem Can Girona y de la población y usuarios del parque se detuvieron los trabajos de tala y se han controlado. Aún queda mucho trabajo por hacer.

NO somos una secta: no hay ninguna religión ni filosofia detrás de Salvem Can Girona ni del Comité de Seguimiento de Can Girona. Pedimos que se tengan en cuenta la diversidad de opiniones y se conjunten para formar un proyecto del pueblo para el pueblo (incluidos visitantes del Parque y pueblos circundantes).

NO somos un grupo político: somos muchos los que queremos dar nuestra opinión y asegurar un buen funcionamiento y continuidad por encima de creencias políticas.

NO somos cuatro ecologistas: Empezamos siendo pocos vecinos de la calle Can Girona y cercanías, y ahora llegamos a otros países puesto que gente de muchas partes tiene recuerdos de este lugar y quiere que se respeten. No nos une una filosofia, forma de vida o creencia religiosa, nos une que se tenga en cuenta la opinión del pueblo y usuarios del Parque de la Serralada Litoral.
Comissió de Seguiment de Can Girona Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis